UAB

Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000470 Màster Universitari en Pensar i Governar les Societats Complexes
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2011 100% 100% 0%
2010 88% 98% 10%
2009 86% 95% 10%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2011 100 0 0 0 0
2010 2 19 47 31 2
2009 0 15 48 32 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np