Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 83 40
2011 88 40
2010 130 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 95.31% 95.79%
2011 95.77% 95.68%
2010 97.01% 96.92%
2009 94.67% 93.84%
2008 93.97% 93.97%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats