UAB

Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000607 Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 96% 100% 4%
2011 96% 99% 3%
2010 97% 100% 3%
2009 95% 99% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 17% 67% 17% 0% 0%
2012 2% 26% 58% 13% 0%
2011 4% 15% 68% 12% 1%
2010 2% 29% 61% 7% 0%
2009 5% 26% 55% 13% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np