UAB

Màster Universitari en Tecnologies Multimèdia ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000604 Màster Universitari en Tecnologies Multimèdia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2010 99% 100% 1%
2009 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2010 7 63 21 9 0
2009 8 54 38 0 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np