Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 97,59% 97,53%
2009 96,83% 96,08%
2008 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats