Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 97.59% 97.53%
2009 96.83% 96.08%
2008 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats