UAB

Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000041 Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 33% 40% 17%
2013 90% 96% 7%
2012 96% 98% 2%
2011 92% 95% 3%
2010 96% 97% 1%
2009 94% 96% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 0% 40% 0% 60%
2013 3% 22% 52% 20% 4%
2012 2% 19% 54% 23% 2%
2011 1% 22% 49% 23% 5%
2010 4% 26% 53% 14% 3%
2009 3% 25% 51% 16% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np