Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 2%
40h
28%
652h
17%
403h
4%
85h
32%
768h
18%
419h
2368h
2012 2%
59h
25%
682h
16%
434h
5%
123h
36%
997h
16%
437h
2732h
2011 2%
60h
20%
644h
6%
190h
17%
558h
30%
995h
25%
837h
3284h
2010 1%
22h
24%
603h
7%
167h
19%
476h
25%
615h
25%
612h
2495h
2009 2%
52h
18%
490h
5%
134h
13%
357h
42%
1137h
20%
552h
2722h
2008 3%
60h
24%
442h
6%
113h
4%
73h
34%
641h
29%
538h
1866h
2007 4%
78h
30%
562h
2%
40h
13%
240h
23%
441h
29%
543h
1904h
2006 1%
30h
25%
536h
4%
88h
8%
173h
32%
688h
31%
667h
2181h