Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 19 50
2010 22 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 81.04% 84.47%
2010 86.45% 92.75%
2009 90.41% 98.52%
2008 77.19% 76.6%
2007 92.75% 92.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats