Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 35 40
2011 50 40
2010 68 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 64.71% %
2012 87.63% 92.64%
2011 92.84% 94.01%
2010 78.67% 84.18%
2009 88.89% 89.46%
2008 93.53% 93.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats