UAB

Màster Universitari en Estudis Teatrals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000612 Màster Universitari en Estudis Teatrals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 67% 100% 33%
2012 90% 100% 10%
2011 94% 100% 6%
2010 81% 98% 18%
2009 90% 98% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 25 50 25 0
2012 4 22 66 9 0
2011 3 26 59 12 0
2010 5 22 65 7 2
2009 2 22 55 19 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np