Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
11%
13h
22%
26h
0%
0h
22%
26h
44%
51h
116h
2012 5%
17h
29%
95h
23%
75h
0%
0h
21%
70h
22%
71h
327h
2011 1%
4h
26%
125h
27%
128h
0%
0h
15%
72h
31%
145h
474h
2010 18%
67h
26%
98h
10%
37h
0%
0h
9%
35h
36%
135h
373h
2009 16%
72h
18%
84h
18%
82h
0%
0h
13%
61h
34%
158h
458h
2008 17%
47h
14%
38h
28%
75h
0%
0h
14%
38h
28%
75h
272h