Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 64.71% %
2012 87.63% 92.64%
2011 92.84% 94.01%
2010 78.67% 84.18%
2009 88.89% 89.46%
2008 93.53% 93.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats