Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 30 30
2010 41 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 87.69% 88.84%
2010 88.91% 94.23%
2009 90.18% 92.99%
2008 81.9% 79.57%
2007 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats