Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 8%
3h
89%
34h
3%
1h
0%
0h
0%
0h
3%
1h
38h
2011 24%
180h
54%
411h
15%
114h
4%
30h
2%
12h
2%
14h
763h
2010 24%
168h
57%
401h
16%
111h
4%
25h
0%
2h
0%
1h
707h
2009 21%
82h
71%
284h
4%
17h
3%
11h
1%
4h
1%
2h
399h
2008 21%
52h
47%
118h
26%
65h
5%
13h
0%
0h
0%
0h
249h
2007 10%
26h
66%
163h
14%
34h
10%
25h
0%
0h
0%
0h
248h