Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2010 35%
159h
15%
66h
4%
20h
8%
37h
8%
36h
30%
134h
452h