Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 94.78% 96.21%
2010 94.64% 94.64%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats