Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 94,54% 95,94%
2020 86,75% 87,23%
2019 98,84% 98,56%
2018 89,23% 88,46%
2017 87,8% 89,25%
2016 90,33% 90,53%
2015 92,81% 92,46%
2014 94,83% 96,5%
2013 89,5% 92,24%
2012 90,77% 91,57%
2011 96,35% 96,89%
2010 93,49% 93,49%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats