Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 70% %
2011 91.21% 91.21%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats