Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 26%
70h
28%
74h
21%
56h
0%
0h
13%
34h
12%
33h
267h
2012 28%
97h
26%
90h
16%
57h
4%
13h
6%
22h
21%
72h
351h
2011 28%
79h
11%
32h
9%
24h
8%
23h
26%
72h
18%
50h
280h