Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 97.24% 97.11%
2012 96.37% 100%
2011 90.24% 90.24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats