UAB

Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing, Information Theory and Security ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000000985 Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing, Information Theory and Security
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 89% 96% 8%
2012 99% 100% 1%
2011 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 6 34 43 14 4
2012 6 31 47 17 0
2011 5 45 47 3 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np