UAB

Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing, Information Theory and Security ( Suprimit )

Dades DGU
  • DGU000000985 Màster Universitari en Còmput d'Altes Prestacions, Teoria de la Informació i Seguretat / High Performance Computing, Information Theory and Security
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 89% 96% 8%
2012 99% 100% 1%
2011 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 6% 34% 43% 14% 4%
2012 6% 31% 47% 17% 0%
2011 5% 45% 47% 3% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np