Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 11%
80h
64%
463h
8%
54h
0%
0h
0%
0h
17%
122h
719h
2012 8%
63h
63%
513h
5%
39h
13%
108h
0%
0h
11%
91h
813h
2011 12%
86h
65%
481h
0%
0h
6%
45h
0%
3h
17%
123h
739h