Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 9 100% 100% 0%
2020 18 94.444% 94.444% 0%
2019 14 92.857% 92.857% 0%
2018 7 85.714% 85.714% 0%
2017 15 93.333% 100% 6.667%
2016 19 89.474% 94.444% 5.263%
2015 12 91.667% 91.667% 0%
2014 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 24
  100%
  100%
  0%
2021 4313136 9
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 30
  33%
  33%
  0%
2020 4313136 18
  94%
  94%
  0%
2019 4313136 14
  93%
  93%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 4313136 7
  86%
  86%
  0%
2017 4313136 15
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2016 4313136 19
  89%
  94%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2015 4313136 12
  92%
  92%
  0%
2014 4313136 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 24 4% 38% 58% 0% 0% 0%
2021 4313136 9 11% 44% 44% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1354 30 0% 0% 33% 0% 67% 0%
2020 4313136 18 6% 33% 39% 17% 6% 0%
2019 4313136 14 7% 29% 43% 14% 7% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 4313136 7 14% 29% 43% 0% 14% 0%
2017 4313136 15 7% 13% 60% 13% 0% 7%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1354 30 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 4313136 19 5% 11% 68% 5% 5% 5%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 4313136 12 8% 25% 42% 17% 8% 0%
2014 4313136 16 19% 31% 44% 6% 0% 0%