Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 98 30
2022 93 30
2021 97 30
2020 98 30
2019 118 30
2018 70 30
2017 66 30
2016 68 30
2015 37 30
2014 42 30
2013 26 30
2012 11 25
2011 35 25