Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 22 25
2019 20 25
2018 25 25
2017 38 25
2016 24 25
2015 36 25
2014 37 25
2013 27 25
2012 28 25
2011 42 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 88.15% 93.13%
2019 91.64% 91.12%
2018 88.99% 95.64%
2017 90.76% 91.25%
2016 89.95% 94.89%
2015 90.21% 90.69%
2014 100% 100%
2013 95.35% 95.81%
2012 93.66% 96.86%
2011 93.86% 93.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats