UAB

Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Dades DGU
  • DGU000000988 Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 92% 100% 8%
2019 93% 100% 7%
2018 90% 100% 10%
2017 90% 99% 9%
2016 90% 100% 10%
2015 90% 100% 10%
2014 100% 100% 0%
2013 95% 100% 5%
2012 93% 100% 7%
2011 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2021 0 100 0 0 0
2020 3 41 51 5 0
2019 4 48 43 4 0
2018 4 48 38 10 0
2017 5 46 37 11 1
2016 6 43 39 11 0
2015 3 37 46 14 0
2014 5 45 42 8 0
2013 3 47 39 11 0
2012 7 47 39 8 0
2011 3 52 38 6 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np