UAB

Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Dades DGU
  • DGU000000988 Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 100% 100% 0%
2020 92% 100% 8%
2019 93% 100% 7%
2018 90% 100% 10%
2017 90% 99% 9%
2016 90% 100% 10%
2015 90% 100% 10%
2014 100% 100% 0%
2013 95% 100% 5%
2012 93% 100% 7%
2011 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 0% 100% 0% 0% 0%
2020 3% 41% 51% 5% 0%
2019 4% 48% 43% 4% 0%
2018 4% 48% 38% 10% 0%
2017 5% 46% 37% 11% 1%
2016 6% 43% 39% 11% 0%
2015 3% 37% 46% 14% 0%
2014 5% 45% 42% 8% 0%
2013 3% 47% 39% 11% 0%
2012 7% 47% 39% 8% 0%
2011 3% 52% 38% 6% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44069 Treball de Final de Màster 3 0 3 0 0 0 0 100% 100% 0%