Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 15%
74h
16%
79h
44%
221h
0%
0h
11%
53h
16%
79h
504h
2020 8%
62h
27%
224h
36%
295h
0%
0h
19%
159h
10%
81h
821h
2019 11%
90h
37%
304h
34%
282h
0%
0h
14%
116h
4%
35h
828h
2018 11%
91h
40%
349h
23%
201h
0%
0h
19%
168h
6%
56h
865h
2017 10%
91h
33%
290h
26%
229h
0%
0h
23%
205h
8%
75h
890h
2016 13%
122h
33%
299h
24%
220h
0%
0h
24%
219h
5%
45h
906h
2015 6%
66h
40%
434h
28%
299h
0%
0h
15%
165h
11%
114h
1078h
2014 19%
202h
37%
383h
27%
279h
0%
0h
14%
146h
4%
39h
1049h
2013 16%
135h
37%
309h
23%
193h
2%
13h
14%
117h
9%
75h
841h
2012 10%
82h
42%
342h
15%
124h
3%
24h
12%
93h
17%
141h
806h
2011 21%
153h
36%
267h
14%
101h
10%
72h
6%
43h
14%
101h
735h