Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 14%
91h
40%
268h
18%
119h
0%
0h
21%
141h
7%
44h
663h
2021 10%
68h
54%
359h
3%
20h
0%
0h
33%
221h
0%
0h
668h
2020 14%
110h
42%
327h
2%
19h
0%
0h
24%
187h
17%
134h
777h
2019 22%
161h
44%
331h
3%
19h
0%
0h
21%
153h
11%
80h
745h
2018 10%
98h
51%
491h
5%
52h
0%
0h
21%
208h
12%
118h
968h
2017 11%
77h
47%
330h
0%
0h
0%
0h
33%
232h
9%
67h
706h
2016 8%
50h
46%
303h
0%
0h
0%
0h
46%
304h
0%
3h
659h
2015 0%
0h
52%
346h
4%
26h
0%
0h
37%
245h
7%
50h
668h
2014 0%
0h
45%
300h
5%
34h
0%
0h
47%
312h
2%
16h
662h
2013 0%
0h
48%
404h
0%
3h
0%
0h
50%
416h
2%
17h
840h
2012 0%
0h
43%
375h
0%
0h
0%
0h
55%
472h
2%
19h
866h
2011 0%
0h
44%
422h
0%
0h
0%
0h
55%
524h
1%
12h
958h