Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 100% 100% 0%
2021 10 90% 100% 10%
2020 12 91.667% 100% 8.333%
2019 14 100% 100% 0%
2018 17 94.118% 100% 5.882%
2017 21 90.476% 90.476% 0%
2016 7 100% 100% 0%
2015 19 100% 100% 0%
2014 14 85.714% 100% 14.286%
2013 16 93.75% 100% 6.25%
2012 13 92.308% 100% 7.692%
2011 16 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313178 11
  100%
  100%
  0%
2021 4313178 10
  90%
  100%
  10%
2020 4313178 12
  92%
  100%
  8%
2019 4313178 14
  100%
  100%
  0%
2018 4313178 17
  94%
  100%
  6%
2017 4313178 21
  90%
  90%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313178 7
  100%
  100%
  0%
2015 4313178 19
  100%
  100%
  0%
2014 4313178 14
  86%
  100%
  14%
2013 4313178 16
  94%
  100%
  6%
2012 4313178 13
  92%
  100%
  8%
2011 4313178 16
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313178 11 9% 55% 36% 0% 0% 0%
2021 4313178 10 0% 40% 40% 10% 0% 10%
2020 4313178 12 8% 42% 42% 0% 0% 8%
2019 4313178 14 7% 29% 43% 21% 0% 0%
2018 4313178 17 6% 29% 59% 0% 0% 6%
2017 4313178 21 5% 29% 29% 29% 10% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313178 7 14% 43% 43% 0% 0% 0%
2015 4313178 19 5% 16% 68% 11% 0% 0%
2014 4313178 14 0% 21% 50% 14% 0% 14%
2013 4313178 16 6% 44% 25% 19% 0% 6%
2012 4313178 13 8% 54% 23% 8% 0% 8%
2011 4313178 16 6% 56% 13% 0% 0% 25%