UAB

Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

Dades DGU
  • DGU000000990 Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 100% 5%
2020 89% 98% 10%
2019 92% 99% 7%
2018 93% 100% 7%
2017 89% 94% 6%
2016 83% 98% 15%
2015 96% 100% 4%
2014 87% 97% 10%
2013 91% 98% 8%
2012 94% 99% 5%
2011 81% 100% 19%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 7% 54% 34% 6% 0%
2020 7% 50% 37% 5% 2%
2019 5% 43% 38% 12% 1%
2018 7% 41% 43% 9% 0%
2017 6% 22% 39% 27% 6%
2016 6% 36% 48% 8% 2%
2015 7% 43% 39% 10% 0%
2014 2% 31% 36% 27% 3%
2013 5% 53% 30% 11% 2%
2012 6% 57% 28% 8% 1%
2011 10% 50% 36% 4% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
40246 Estudis Culturals 10 1 3 5 1 0 0 100% 100% 0%
40245 Estudis de Gènere i Sexualitat 13 1 7 3 0 0 2 85% 100% 15%
40243 Gèneres i Textos: Pràctiques d'Anàlisi 15 1 8 6 0 0 0 100% 100% 0%
42314 Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat 15 1 12 1 1 0 0 100% 100% 0%
42315 Literatura Comparada: Problemes i Mètodes 23 1 7 12 2 0 1 96% 100% 4%
42316 Literatura Comparada: Tradicions Literàries 10 0 4 4 1 0 1 90% 100% 10%
42317 Metodologia 22 1 14 6 1 0 0 100% 100% 0%
42318 Treball de Fi de Màster 21 2 11 4 1 0 3 86% 100% 14%