UAB

Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Dades DGU
  • DGU000000991 Màster Universitari en Història de la Ciència. Ciència, Història i Societat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 100% 5%
2021 97% 100% 3%
2020 97% 100% 3%
2019 94% 96% 2%
2018 93% 100% 7%
2017 94% 100% 6%
2016 91% 100% 9%
2015 99% 100% 1%
2014 100% 100% 0%
2013 83% 100% 17%
2012 96% 100% 4%
2011 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 8 36 46 11 0
2021 8 25 61 6 0
2020 9 38 49 3 0
2019 7 20 61 7 4
2018 6 32 55 7 0
2017 5 34 55 5 0
2016 10 19 62 9 0
2015 9 33 48 11 0
2014 8 29 60 2 0
2013 7 13 60 20 0
2012 3 41 47 9 0
2011 6 32 53 8 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42281 Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica 6 1 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
42286 De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies 13 1 6 5 1 0 0 100% 100% 0%
42284 Els Orígens de la Ciència Moderna 5 0 5 0 0 0 0 100% 100% 0%
42280 Grans Temes en Història de la Ciència 9 1 3 3 2 0 0 100% 100% 0%
42279 La Ciència en la Història 17 1 3 9 4 0 0 100% 100% 0%
42736 Metodologia de Recerca 8 1 1 5 0 0 1 88% 100% 12%
44535 Pràctiques Externes 6 1 1 4 0 0 0 100% 100% 0%
44534 Treball de Final de Màster 16 0 7 5 1 0 3 81% 100% 19%