UAB

Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Dades DGU
  • DGU000000991 Màster Universitari en Història de la Ciència. Ciència, Història i Societat
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 97% 100% 3%
2019 94% 96% 2%
2018 93% 100% 7%
2017 94% 100% 6%
2016 91% 100% 9%
2015 99% 100% 1%
2014 100% 100% 0%
2013 83% 100% 17%
2012 96% 100% 4%
2011 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 8% 25% 61% 6% 0%
2020 9% 38% 49% 3% 0%
2019 7% 20% 61% 7% 4%
2018 6% 32% 55% 7% 0%
2017 5% 34% 55% 5% 0%
2016 10% 19% 62% 9% 0%
2015 9% 33% 48% 11% 0%
2014 8% 29% 60% 2% 0%
2013 7% 13% 60% 20% 0%
2012 3% 41% 47% 9% 0%
2011 6% 32% 53% 8% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42281 Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica 10 1 1 8 0 0 0 100% 100% 0%
42286 De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies 10 1 2 7 0 0 0 100% 100% 0%
42284 Els Orígens de la Ciència Moderna 6 1 0 5 0 0 0 100% 100% 0%
42280 Grans Temes en Història de la Ciència 11 1 4 5 1 0 0 100% 100% 0%
42285 Individu, Salut i Societat 6 1 2 3 0 0 0 100% 100% 0%
42279 La Ciència en la Història 21 1 1 18 1 0 0 100% 100% 0%
42736 Metodologia de Recerca 12 0 5 7 0 0 0 100% 100% 0%
44535 Pràctiques Externes 10 0 7 2 1 0 0 100% 100% 0%
44534 Treball de Final de Màster 23 2 5 10 3 0 3 87% 100% 13%