Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
53%
402h
7%
50h
18%
136h
19%
140h
3%
25h
754h
2021 0%
0h
62%
563h
8%
70h
9%
80h
21%
191h
0%
0h
904h
2020 0%
0h
74%
807h
11%
118h
3%
30h
12%
136h
0%
0h
1091h
2019 0%
0h
81%
880h
10%
106h
0%
0h
10%
106h
0%
0h
1091h
2018 0%
0h
91%
829h
6%
55h
0%
0h
3%
30h
0%
0h
914h
2017 0%
0h
89%
837h
8%
72h
0%
0h
3%
30h
0%
0h
939h
2016 0%
0h
90%
564h
5%
30h
0%
0h
5%
30h
0%
0h
624h
2015 3%
30h
93%
877h
3%
31h
0%
0h
1%
10h
0%
0h
948h
2014 8%
93h
78%
868h
3%
31h
8%
93h
3%
31h
0%
0h
1116h
2012 13%
40h
78%
242h
4%
13h
0%
0h
4%
13h
0%
0h
309h