UAB

Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar

Dades DGU
  • DGU000001026 Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 84% 99% 15%
2021 89% 99% 10%
2020 82% 100% 17%
2019 95% 99% 4%
2018 91% 98% 8%
2017 89% 96% 7%
2016 91% 100% 9%
2015 95% 99% 4%
2014 97% 100% 3%
2013 95% 100% 5%
2012 88% 97% 10%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 4 21 57 17 1
2021 3 23 56 17 1
2020 4 23 51 21 0
2019 2 29 56 12 1
2018 3 24 56 16 2
2017 2 21 55 17 4
2016 1 18 62 19 0
2015 3 23 55 18 1
2014 10 37 41 12 0
2013 10 38 38 15 0
2012 4 25 45 23 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42713 Dret Social i Relacions Laborals Comparades 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
44041 Gestió de la Diversitat Religiosa 10 1 7 2 0 0 0 100% 100% 0%
44033 Globalització i Model Social Europeu 21 0 2 12 5 1 1 90% 95% 5%
44040 Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats 18 0 4 9 4 0 1 94% 100% 6%
44038 Metodologia Avançada de Recerca Social 5 1 0 2 1 0 1 80% 100% 20%
44034 Metodologia i Tècniques de Recerca Social 21 1 1 13 5 0 1 95% 100% 5%
42715 Polítiques de Igualtat entre Homes i Dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana 21 0 3 14 2 0 2 90% 100% 10%
44037 Polítiques d'Ocupació Comparades a la Unió Europea 6 0 2 1 2 1 0 83% 83% 0%
44039 Polítiques Migratòries i Integració Social 21 1 3 15 0 0 2 90% 100% 10%
42717 Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats 9 1 5 3 0 0 0 100% 100% 0%
42718 Pràctiques Externes 18 1 6 4 4 0 3 83% 100% 17%
44035 Treball de Final de Màster 25 1 2 5 1 0 16 36% 100% 64%
44036 Treball, Gènere i Organització Social de l'Atenció 21 0 0 15 4 0 2 90% 100% 10%