Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 1%
8h
50%
445h
35%
312h
0%
0h
14%
123h
1%
6h
894h
2021 1%
8h
35%
372h
42%
445h
0%
0h
12%
124h
10%
103h
1051h
2020 5%
67h
41%
530h
28%
360h
0%
0h
7%
88h
19%
243h
1288h
2019 2%
8h
36%
127h
20%
70h
0%
0h
18%
64h
24%
84h
354h
2018 10%
80h
39%
296h
26%
203h
0%
0h
9%
72h
15%
116h
767h
2017 12%
32h
39%
101h
18%
47h
0%
0h
22%
56h
9%
22h
258h
2016 6%
24h
32%
127h
24%
95h
0%
0h
9%
35h
28%
110h
391h
2015 19%
72h
28%
107h
28%
105h
0%
0h
11%
40h
15%
56h
380h
2014 17%
61h
30%
107h
30%
107h
0%
0h
3%
11h
19%
66h
352h
2013 20%
89h
55%
251h
1%
3h
9%
43h
0%
0h
15%
68h
455h
2012 76%
66h
0%
0h
0%
0h
15%
13h
10%
9h
0%
0h
87h