UAB

Màster Universitari en Drets Sociolaborals

Dades DGU
  • DGU000001106 Màster Universitari en Drets Sociolaborals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 85% 97% 12%
2020 99% 100% 1%
2019 91% 97% 5%
2018 96% 98% 2%
2017 99% 100% 1%
2016 97% 99% 2%
2015 100% 100% 0%
2014 94% 100% 6%
2013 99% 100% 1%
2012 93% 100% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5% 18% 58% 16% 3%
2020 5% 21% 58% 16% 0%
2019 3% 17% 54% 22% 3%
2018 6% 23% 48% 21% 2%
2017 5% 29% 44% 21% 0%
2016 2% 18% 64% 15% 1%
2015 7% 28% 53% 12% 0%
2014 3% 22% 64% 11% 0%
2013 1% 20% 56% 23% 0%
2012 5% 20% 57% 18% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42135 El Diàleg i la Participació Dels Treballadors en el Marc d'una Empresa Moderna 28 2 2 13 8 3 0 89% 89% 0%
44067 Instruments per a la Gestió Jurídica de la Responsabilitat Empresarial i la Gestió Processal 29 1 3 17 4 0 4 86% 100% 14%
42136 La Gestió Professional de la Seguretat Social i Dels Plans de Pensions en l'Empresa 29 1 2 22 2 2 0 93% 93% 0%
42477 Metodologia de la Recerca 9 0 3 6 0 0 0 100% 100% 0%
42137 Noves Formes d'Organització del Treball: Ocupació, Contractació, Descentralització Productiva 29 2 2 19 3 0 3 90% 100% 10%
42478 Pràctiques Externes 17 0 12 1 0 0 4 76% 100% 24%
42479 Treball de Final de Màster 30 2 3 9 7 0 9 70% 100% 30%