Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 243 80
2021 189 80
2020 194 80
2019 197 80
2018 178 80
2017 207 80
2016 233 80
2015 192 80
2014 169 80
2013 63 40
2012 40 0 *