Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.41% 98.24%
2021 99.4% 99.75%
2020 99.09% 98.6%
2019 99.67% 99.51%
2018 99.09% 98.73%
2017 96.86% 96.95%
2016 97.54% 96.43%
2015 99.28% 99.05%
2014 100% 100%
2013 95% 95%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats