Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%
2020 11 81.818% 100% 18.182%
2019 15 93.333% 100% 6.667%
2018 12 83.333% 100% 16.667%
2017 17 100% 100% 0%
2016 12 100% 100% 0%
2015 26 92.308% 96% 3.846%
2014 14 100% 100% 0%
2013 9 88.889% 100% 11.111%
2012 8 87.5% 87.5% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 10
  100%
  100%
  0%
4313148 5
  80%
  100%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 4313335 14
  100%
  100%
  0%
4313148 2
  100%
  100%
  0%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2020 4313335 11
  82%
  100%
  18%
4313148 5
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313335 15
  93%
  100%
  7%
4313148 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 12
  83%
  100%
  17%
4313148 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 17
  100%
  100%
  0%
4313148 8
  75%
  100%
  25%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4313335 12
  100%
  100%
  0%
4313148 2
  100%
  100%
  0%
2015 4313335 26
  92%
  96%
  4%
4313148 3
  100%
  100%
  0%
2014 4313335 14
  100%
  100%
  0%
2013 4313335 9
  89%
  100%
  11%
4313148 1
  100%
  100%
  0%
2012 4313335 8
  88%
  88%
  0%
4313148 1
  100%
  100%
  0%
2011 4312814 12
  92%
  100%
  8%
4313148 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 10 0% 0% 80% 20% 0% 0%
4313148 5 0% 40% 20% 20% 0% 20%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 4313335 14 0% 14% 64% 21% 0% 0%
4313148 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 160 0% 0% 80% 10% 10% 0%
2020 4313335 11 0% 18% 45% 18% 0% 18%
4313148 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
1354 20 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 4313335 15 0% 20% 67% 7% 0% 7%
4313148 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313335 12 8% 8% 42% 25% 0% 17%
4313148 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313335 17 6% 18% 53% 24% 0% 0%
4313148 8 0% 0% 0% 75% 0% 25%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313335 12 0% 25% 58% 17% 0% 0%
4313148 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 4313335 26 0% 15% 23% 54% 4% 4%
4313148 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 4313335 14 7% 21% 43% 29% 0% 0%
2013 4313335 9 0% 22% 11% 56% 0% 11%
4313148 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2012 4313335 8 0% 0% 13% 75% 13% 0%
4313148 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2011 4312814 12 0% 25% 25% 42% 0% 8%
4313148 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%