Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 90.909% 100% 9.091%
2021 19 100% 100% 0%
2020 21 90.476% 100% 9.524%
2019 25 96% 100% 4%
2018 26 92.308% 100% 7.692%
2017 29 96.552% 96.552% 0%
2016 28 89.286% 100% 10.714%
2015 35 74.286% 81.25% 8.571%
2014 20 90% 90% 0%
2013 16 87.5% 93.333% 6.25%
2012 9 88.889% 88.889% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 22
  91%
  100%
  9%
2021 4313335 19
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 4313335 21
  90%
  100%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2019 4313335 25
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 26
  92%
  100%
  8%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 29
  97%
  97%
  0%
2016 4313335 28
  89%
  100%
  11%
2015 4313335 35
  74%
  81%
  9%
2014 4313335 20
  90%
  90%
  0%
2013 4313335 16
  88%
  93%
  6%
2012 4312814 3
  67%
  67%
  0%
4313335 9
  89%
  89%
  0%
2011 4312814 16
  88%
  93%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 22 5% 9% 50% 27% 0% 9%
2021 4313335 19 5% 16% 68% 11% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2020 4313335 21 10% 0% 71% 10% 0% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 4313335 25 4% 12% 72% 8% 0% 4%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313335 26 4% 0% 62% 27% 0% 8%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313335 29 3% 0% 62% 31% 3% 0%
2016 4313335 28 4% 0% 36% 50% 0% 11%
2015 4313335 35 3% 9% 37% 26% 17% 9%
2014 4313335 20 5% 0% 45% 40% 10% 0%
2013 4313335 16 6% 13% 25% 44% 6% 6%
2012 4312814 3 0% 0% 33% 33% 33% 0%
4313335 9 11% 0% 56% 22% 11% 0%
2011 4312814 16 6% 6% 63% 13% 6% 6%