Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 84% 100% 16%
2021 21 85.714% 94.737% 9.524%
2020 22 77.273% 100% 22.727%
2019 26 92.308% 100% 7.692%
2018 29 86.207% 100% 13.793%
2017 31 80.645% 96.154% 16.129%
2016 21 80.952% 100% 19.048%
2015 33 84.848% 100% 15.152%
2014 20 95% 95% 0%
2013 16 81.25% 92.857% 12.5%
2012 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 25
  84%
  100%
  16%
2021 4313335 21
  86%
  95%
  10%
2020 4313335 22
  77%
  100%
  23%
2019 4313335 26
  92%
  100%
  8%
2018 4313335 29
  86%
  100%
  14%
2017 4313335 31
  81%
  96%
  16%
2016 4313335 21
  81%
  100%
  19%
2015 4313335 33
  85%
  100%
  15%
2014 4313335 20
  95%
  95%
  0%
2013 4313335 16
  81%
  93%
  12%
2012 4312814 4
  50%
  100%
  50%
4313335 8
  100%
  100%
  0%
2011 4312814 15
  73%
  85%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 25 4% 20% 40% 20% 0% 16%
2021 4313335 21 5% 14% 52% 14% 5% 10%
2020 4313335 22 9% 5% 55% 9% 0% 23%
2019 4313335 26 12% 15% 42% 23% 0% 8%
2018 4313335 29 7% 21% 38% 21% 0% 14%
2017 4313335 31 6% 29% 26% 19% 3% 16%
2016 4313335 21 5% 5% 48% 24% 0% 19%
2015 4313335 33 6% 6% 36% 36% 0% 15%
2014 4313335 20 5% 25% 35% 30% 5% 0%
2013 4313335 16 6% 13% 25% 38% 6% 13%
2012 4312814 4 0% 25% 0% 25% 0% 50%
4313335 8 0% 38% 38% 25% 0% 0%
2011 4312814 15 7% 33% 27% 7% 13% 13%