Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 11 90.909% 100% 9.091%
2021 3 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 10 70% 100% 30%
2015 2 100% 100% 0%
2014 5 100% 100% 0%
2013 5 100% 100% 0%
2012 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 11
  91%
  100%
  9%
2021 4313335 3
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2020 4313335 4
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2019 4313335 7
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 4313335 7
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 4313335 10
  70%
  100%
  30%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 4313335 2
  100%
  100%
  0%
2014 4313335 5
  100%
  100%
  0%
2013 4313335 5
  100%
  100%
  0%
2012 4313335 3
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 11 0% 9% 36% 45% 0% 9%
2021 4313335 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 128 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 4313335 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313335 7 0% 14% 71% 14% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4313335 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 4313335 8 13% 0% 75% 13% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4313335 10 0% 20% 40% 10% 0% 30%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 4313335 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2014 4313335 5 0% 60% 20% 20% 0% 0%
2013 4313335 5 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2012 4313335 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%