Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%
2020 5 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%
2017 4 100% 100% 0%
2015 3 100% 100% 0%
2014 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313335 3
  100%
  100%
  0%
2021 4313335 3
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 4313335 5
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 4313335 3
  100%
  100%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2018 4313335 6
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 4313335 4
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 4313335 3
  100%
  100%
  0%
2014 4313335 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313335 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2021 4313335 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 4313335 5 20% 0% 60% 20% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 4313335 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2018 4313335 6 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2017 4313335 4 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 4313335 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2014 4313335 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%