Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 99 25
2022 86 25
2021 66 25
2020 77 30
2019 90 30
2018 90 30
2017 114 30
2016 119 30
2015 83 30
2014 52 30
2013 41 30
2012 31 30