UAB

Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Dades DGU
  • DGU000001065 Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca de la Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 98% 2%
2020 99% 100% 1%
2019 96% 98% 1%
2018 97% 100% 3%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 99% 100% 1%
2014 98% 99% 1%
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 23 62 11 2
2020 3 25 58 14 0
2019 4 32 48 13 2
2018 3 38 46 13 0
2017 3 25 62 10 0
2016 5 21 63 11 0
2015 4 25 58 13 0
2014 5 40 46 8 1
2013 7 48 38 7 0
2012 8 43 41 8 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42423 De Molècules Petites a Nanomaterials 13 1 2 7 2 1 0 92% 92% 0%
42424 Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-pràctics 37 2 6 28 1 0 0 100% 100% 0%
44540 Pràctiques Professionals 37 0 17 17 1 0 2 95% 100% 5%
42429 Química Avançada 18 1 0 10 6 1 0 94% 94% 0%
42427 Química Biomolecular 5 0 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
42426 Química en la Indústria 19 0 3 11 5 0 0 100% 100% 0%
42428 Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca 36 2 7 23 3 1 0 97% 97% 0%
44539 Treball de Final de Màster 37 0 9 23 3 0 2 95% 100% 5%