UAB

Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

Dades DGU
  • DGU000001065 Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca de la Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 98% 2%
2020 99% 100% 1%
2019 96% 98% 1%
2018 97% 100% 3%
2017 100% 100% 0%
2016 100% 100% 0%
2015 99% 100% 1%
2014 98% 99% 1%
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3% 23% 62% 11% 2%
2020 3% 25% 58% 14% 0%
2019 4% 32% 48% 13% 2%
2018 3% 38% 46% 13% 0%
2017 3% 25% 62% 10% 0%
2016 5% 21% 63% 11% 0%
2015 4% 25% 58% 13% 0%
2014 5% 40% 46% 8% 1%
2013 7% 48% 38% 7% 0%
2012 8% 43% 41% 8% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42423 De Molècules Petites a Nanomaterials 13 1 2 7 2 1 0 92% 92% 0%
42424 Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-pràctics 37 2 6 28 1 0 0 100% 100% 0%
44540 Pràctiques Professionals 37 0 17 17 1 0 2 95% 100% 5%
42429 Química Avançada 18 1 0 10 6 1 0 94% 94% 0%
42427 Química Biomolecular 5 0 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
42426 Química en la Indústria 19 0 3 11 5 0 0 100% 100% 0%
42428 Química per a Materials Específics d'Interès a la Indústria i la Recerca 36 2 7 23 3 1 0 97% 97% 0%
44539 Treball de Final de Màster 37 0 9 23 3 0 2 95% 100% 5%