Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 95 45
2022 71 45
2021 88 45
2020 69 45
2019 90 45
2018 87 45
2017 78 40
2016 66 40
2015 65 40
2014 52 40
2013 38 40
2012 38 30