UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000001036 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2018 100% 100% 0%
2017 100% 100% 0%
2016 95% 100% 5%
2015 98% 100% 2%
2014 93% 96% 3%
2013 99% 99% 0%
2012 97% 100% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2018 0% 0% 50% 50% 0%
2017 0% 0% 50% 25% 0%
2016 5% 13% 61% 22% 0%
2015 7% 17% 39% 37% 0%
2014 7% 21% 43% 24% 4%
2013 4% 13% 60% 22% 1%
2012 5% 22% 41% 31% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np